Skattelagstiftning - stående order
Norstedts Juridik

Skattelagstiftning - stående order

58000

580 kr (exkl. moms)

Innehåller i stort sett samtliga de lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studerande behöver.

I anslutning till resp. lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975. Vidare finns särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skattebetalningslagen samt ett sökordsregister för hela boken. Ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna ingår.