.
Skattelagstiftning: Att lagstifta om skatt
  • Skatterätt

Skattelagstiftning: Att lagstifta om skatt

Anders Hultqvist, Peter Melz, Robert Påhlsson
Produkt-id: 6686610653350
ID: P000044581
Skattelagstiftning: Att lagstifta om skatt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Under de fem år Skattelagstiftningsprojektet pågått har möten, seminarier och symposier hållits med fokus på kvaliteten i skattelagstiftningen och dess betydelse för en bra beskattning. I denna antologi finns några av dessa erfarenheter samlade i form av artiklar av ett antal aspekter som tilldrog sig stort intresse från många håll, såsom hur skattenormgivningen utformas och representeras av lagspråk och sedan kommuniceras till de skattskyldiga, hur en bra beredning av lagstiftningen bör gå till, problemen med retroaktiv- och annan snabblagstiftning, uppföljning av lagstiftning samt implementering av EU-rätt på skatteområdet.I antologin finns bidrag, förutom av Anders Hultqvist, Peter Melz och Robert Påhlsson, av Stig von Bahr, Oskar Henkow, Ingrid Melbi, Anita Saldén-Enérus och Peter Wahlgren.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139314509.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000044581", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000445781", "subject_areas"=>["Skatterätt"], "subjects"=>["Skatterätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1382", "id"=>"ABCE3C9069B299B6C125752F003952CD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Hultqvist"}, {"contact_id"=>"1353", "id"=>"A7FB1CA296785B0DC12575DE003BCA82", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Melz"}, {"contact_id"=>"0317", "id"=>"0CBC23D993FEF24EC1257C6E00465455", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Robert", "lastname"=>"Påhlsson"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2014

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2014", "publicerat_datum"=>"2014-11-06", "publicerat_timestamp"=>1415232000}