.
Skattelagstiftning 24:1

Skattelagstiftning 24:1

Gunnar Rabe

Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023

58000

580 kr (exkl. moms)

Skattelagstiftning 24:1

Skattelagstiftning 24:1

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 68
  • Omfång: 1030
  • Utgiven: 2024
  • ISBN: 9789139029465
  • Ämnen: Ekonomi
  • Författare: Gunnar Rabe

Om boken

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen med. I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet. Lagen om tilläggsskatt ingår också.

I lagtextsamlingen ingår även lagstiftning med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och skatteflyktsdirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.

Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.