.
Skattelagstiftning 23:2

Skattelagstiftning 23:2

Gunnar Rabe

Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023

Planerad utgivning under augusti 2023.
58500

585 kr (exkl. moms)

Skattelagstiftning 23:2

Skattelagstiftning 23:2

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken