.
Skattelagstiftning 23:1

Skattelagstiftning 23:1

Gunnar Rabe

Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2023

58500

585 kr (exkl. moms)

Skattelagstiftning 23:1

Skattelagstiftning 23:1

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 66
  • Omfång: 1127
  • Utgiven: 2023
  • ISBN: 9789139028079
  • Ämnen: Ekonomi
  • Författare: Gunnar Rabe

Om boken

I Skattelagstiftning 23:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning, såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.