Skattelagstiftning 20:2
Norstedts Juridik

Skattelagstiftning 20:2

Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2020

58000

580 kr (exkl. moms)

Författare:
Gunnar Rabe

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextioförsta gången, innehåller praktiskt
taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma
rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.


Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen
och mervärdesskattelagen med.


I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.


I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning, som fusionsdirektivet,
moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.


Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden
för samtliga lagändringar.


Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 61
  • Omfång: 1126
  • Utgiven: 2020
  • ISBN: 9789139022091
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.