Skattelagstiftning 17:2
Wolters Kluwer

Skattelagstiftning 17:2

58000

580 kr

Författare:
Gunnar Rabe
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagaravseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen.I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkandenför samtliga lagändringar sedan 1975.Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagenoch skatteförfarandelagen, samt ett lagregister och ett omfattandesakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligenefterfrågade sifferuppgifterna.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 1086
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913901999-2