Skattelagstiftning 21:1
  • Ekonomi

Skattelagstiftning 21:1

Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2021

58000

580 kr (exkl. moms)

Skattelagstiftning 21:1

Skattelagstiftning 21:1

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 62
  • Omfång: 1158
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139023982
  • Ämnen: Ekonomi
  • Taggar:
  • Författare: Gunnar Rabe

Om boken

Uppdaterad per den 1 januari 2021

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextioandra gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen med.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.

I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.

Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.