.
Skattehandboken
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning

Skattehandboken

Oskar Henkow, Peter Nilsson, Lynda Ondrasek Olofsson, David Kleist
0
Skattehandboken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Skattehandboken är en komplett handbok för företagsbeskattning, personbeskattning och moms som fyra gånger om året uppdateras med aktuella bestämmelser. Skattehandboken vänder sig till alla som arbetar med skattefrågor. Det är ett självklart hjälpmedel för varje skattekonsult, ekonomiavdelning, revisor eller redovisningskonsult.

De två handbokspärmarna behandlar företagets inkomstbeskattning, d.v.s frågor som rör beräkningen av ett företags skattepliktiga inkomst. Innehållet har disponerats så att det knyter an till företagets resultaträkning, men här behandlas också frågor som dels rör den personliga beskattningen, dels företagets hantering av sociala avgifter, skatteuppbörd m.m. Momsområdet ägnas stort utrymme, liksom internationella skattefrågor.

Skattehandboken finns även som onlineprodukt och då får du dessutom:

- Praktisk sökfunktion
- Tillgång till ett blankettarkiv med över 100 interaktiva blanketter från Skatteverket som kan fyllas i direkt på skärmen och sedan skrivas ut och signeras eller sparas ner för senare bearbetning.
- Fulltextversioner av de viktigaste lagarna på skatteområdet men också områdena redovisning och associationsrätt.
- Tillgång till nya skattedomar från Regeringsrätten.