Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering, föreskrifter
Skatteverket

Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering, föreskrifter

5500

55 kr

För ytterligare information se även SKV M 2006:23.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: