Skatteförfarandet
  • Ekonomi & Näringsliv
  • Straffrätt & Rättsväsen

Skatteförfarandet

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:

Om boken

Skatteförfarandet innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till den lagstiftning som reglerar förfarandereglerna i skatteprocessen.Följande lagar ingår: Taxeringslagen, förhandsbeskedslagen, lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, torgkontrollagen, tvångsåtgärdslagen, betalningssäkringslagen, ersättningslagen, medverkanslagen och skattebrottslagen. Författarna redovisar bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem. Det finns även rikligt med hänvisningar till förarbeten, doktrin, JO-uttalanden och Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer.