Skatteförfarandet
  • Ekonomi
  • Straffrätt

Skatteförfarandet

En kommentar

0
Skatteförfarandet
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
Digital utgåva:

Om boken

Skatteförfarandet innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till den lagstiftning som reglerar förfarandereglerna i skatteprocessen.Följande lagar ingår: Taxeringslagen, förhandsbeskedslagen, lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, torgkontrollagen, tvångsåtgärdslagen, betalningssäkringslagen, ersättningslagen, medverkanslagen och skattebrottslagen. Författarna redovisar bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem. Det finns även rikligt med hänvisningar till förarbeten, doktrin, JO-uttalanden och Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer.