.
Skatteförfarandelagen m.m.

Skatteförfarandelagen m.m.

Karin Almgren, Börje Leidhammar

En kommentar

0
Skatteförfarandelagen m.m.
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Riksdagen beslutade 2012 om ett nytt skatteförfarande. Flera gamla lagar slogs samman till en ny lag, skatteförfarandelagen. Skatteförfarandelagen m.m. innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till den lagstiftning som reglerar förfarandereglerna i skatteprocessen. Skatteförfarandelagen gäller för i stort sett hela skatteförfarandet.

Verket innehåller kommentarer till skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, skattebrottslagen (1971:69), lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall.

Lagkommentaren publiceras dels digitalt, dels i pappersform som stående order. Den uppdateras regelbundet.