.
Skatteförfarandelagen m.m.

Skatteförfarandelagen m.m.

Karin Almgren, Börje Leidhammar

En kommentar

558300

5.583 kr (exkl. moms)

Skatteförfarandelagen m.m.

Skatteförfarandelagen m.m.

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Riksdagen beslutade 2012 om ett nytt skatteförfarande. Flera gamla lagar slogs samman till en ny lag, skatteförfarandelagen. Skatteförfarandelagen m.m. innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till den lagstiftning som reglerar förfarandereglerna i skatteprocessen. Skatteförfarandelagen gäller för i stort sett hela skatteförfarandet.

Verket innehåller kommentarer till skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, skattebrottslagen (1971:69), lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall.

Lagkommentaren publiceras dels digitalt, dels i pappersform som stående order. Den uppdateras regelbundet.