.
Skatteflyktslagen

Skatteflyktslagen

Christian Carneborn, Carl-Magnus Uggla

En kommentar

0
Skatteflyktslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Om boken

Att tolka och tillämpa skatteflyktslagen är bland de mest utmanande uppgifter en praktiskt verksam skattejurist kan ställas inför. Denna lagkommentar sammanfattar på ett pedagogiskt sätt praxis, förarbeten och doktrin avseende den nu gällande skatteflyktslagen och dess tillämpning. Syftet är att ge domstolar, praktiserande jurister och ekonomer samt studenter en koncis och praktisk handledning som utgångspunkt vid en analys av frågor rörande tillämpningen av skatteflyktslagen. Detta uppnås genom att denna lagkommentar systematiserar och analyserar den kunskap och de erfarenheter som finns avseende skatteflyktslagens tolkning och tillämpning, vilka kan vara helt avgörande vid bedömningen av de skattemässiga konsekvenserna av ett förfarande.Lagkommentaren avspeglar gällande rätt per den till 10 oktober 2022. För den som önskar en fördjupad förståelse för bl.a. skatteflyktslagens utveckling, processuella aspekter och hur lagens tillämpning förhåller sig till annan lagstiftning och andra rättsliga normer, hänvisas till Carneborn, Christian & Uggla, Carl-Magnus, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, Wolters Kluwer 2015.