Skattebetalningslagen
  • Ekonomi & Näringsliv

Skattebetalningslagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:

Om boken

OBS! Ej uppdaterad sedan 1 juni 2012!

Innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till den mycket omfattande skattebetalningslagen. I kommentarerna redovisar författarna bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem. Det finns även rikligt med hänvisningar till förarbeten, doktrin och Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer, m.m. .

Denna lagkommentar har ersatts av Skatteförfarandelagen m.m. sedan skatteförfarandet omarbetades 1 januari 2012. Flera gamla lagar slogs då samman till en ny lag, skatteförfarandelagen. Skattebetalningslagen är därför inte uppdaterad sedan 1 juni 2012.