.
Skattebetalningslagen

Skattebetalningslagen

En kommentar

0
Skattebetalningslagen
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

OBS! Ej uppdaterad sedan 1 juni 2012!

Innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till den mycket omfattande skattebetalningslagen. I kommentarerna redovisar författarna bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem. Det finns även rikligt med hänvisningar till förarbeten, doktrin och Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer, m.m. .

Denna lagkommentar har ersatts av Skatteförfarandelagen m.m. sedan skatteförfarandet omarbetades 1 januari 2012. Flera gamla lagar slogs då samman till en ny lag, skatteförfarandelagen. Skattebetalningslagen är därför inte uppdaterad sedan 1 juni 2012.