.
Skatteavtal och generalklausuler
  • Skatterätt
  • Internationell skatterätt

Skatteavtal och generalklausuler

Maria Hilling

Ett komparativt perspektiv

Produkt-id: 4335688974380
ID: 324AEAAD69A3F76685258003003C6EB4

551 kr (exkl. moms)

Skatteavtal och generalklausuler

Skatteavtal och generalklausuler

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås mellan stater för att underlätta gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter. De avtalsslutande staterna är skyldiga att begränsa sina skatteanspråk enligt avtalets regler. Denna bok handlar om hur skatteavtalens funktion att begränsa nationella skatteanspråk förhåller sig till nationella generalklausuler mot skatteflykt. Frågan har blivit allt viktigare i och med att fler och fler stater inför sådana lagstiftade generalklausuler.
I framställningen klarläggs särskilt hur folkrätten och statsrätten inverkar på hur skatteavtal och generalklausuler interagerar. Boken innehåller även en komparativ studie mellan svensk och kanadensisk rätt för att illustrera den betydelse som generalklausuler tillmäts vid tolkning och tillämpning av införlivade skatteavtal i respektive rättsordning.
Skatteavtal och generalklausuler är relevant för rättsvetenskapliga forskare, lagstiftare, domstolar, praktiker, studenter och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med den internationella inkomstskatterätten. Den riktar sig även till den som är intresserad av komparativ rätt.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139018544.png", "type"=>"print", "product_id"=>"324AEAAD69A3F76685258003003C6EB4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"324AEAAD69A3F76685258003003C6EB4", "verkid"=>"324AEAAD69A3F76685258003003C6E501", "subject_areas"=>["Skatterätt"], "subjects"=>["Skatterätt", "Internationell skatterätt"], "subtitle"=>"Ett komparativt perspektiv", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0266", "id"=>"05C8F0957D3FCE14C1257D3B002F3E07", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Maria", "lastname"=>"Hilling"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"30", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"386", "size"=>"196", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2016", "publicerat_datum"=>"2016-08-08", "publicerat_timestamp"=>1470614400}