Skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp), föreskrifter
Riksskatteverket

Skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp), föreskrifter

2960

30 kr

Upphäver och ersätter RSFS 1999:27

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: