Skatteavdrag från sådan inkomst som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst, föreskrifter
Skatteverket

Skatteavdrag från sådan inkomst som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst, föreskrifter

5500

55 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt