Skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp), föreskrifter
Riksskatteverket

Skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp), föreskrifter

2500

25 kr (exkl. moms)

Upphäver och ersätter RSFS 2002:27 den 1 januari 2004.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.