Skatte- och avgiftsanmälan som får lämnas i form av elektroniskt dokument samt vilka uppgifter i beskattningsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst; föreskrifter
Skatteverket

Skatte- och avgiftsanmälan som får lämnas i form av elektroniskt dokument samt vilka uppgifter i beskattningsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst; föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.