.
Skatt på skog
  • Skatterätt
  • Personbeskattning

Skatt på skog

Jan Antonson, Katarina Bartels, Urban Rydin

Enskild näringsverksamhet

Produkt-id: 4335692120108
ID: S-88353B8265339E4D852581A80048FD
Skatt på skog
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Skatt på skog behandlar ingående de mycket gynnsamma men komplicerade skattereglerna för skogsägare och därmed också för samtliga enskilda näringsidkare. Exempel, ca 500 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och de olika kammarrätterna och författarnas egna tolkningar i svåra lagtolkningsfrågor kompletterar framställningen.

Rätt tillämpade regler medför låga skatter, men det viktigaste är inte att få så låg skatt som möjligt utan att betala ”rätt skatt”. Pusselbitarna och hur man ska pussla rätt behandlas utförligt i verket. I denna upplaga finns ett nytt kapitel om driftsaktiebolag, och kapitlet om överlåtelser och generationsskifte har kraftigt utökats.

I ett särskilt kapitel finns författarnas skatteplaneringstips, med många värdefulla råd, bl.a. om hur man med hjälp av omprövningsmöjligheterna kan få än mer gynnsamt skatteutfall några år efter det aktuella beskattningsåret. Skogsägarens sociala förmåner tas också upp och diskuteras.

Författarnas långa erfarenhet av skogsbeskattningsfrågor gör att verket tar upp det mesta som är värt att veta om reglerna. Genom deras eget ägande av skog har de flesta vardagliga frågeställningar beaktats, vilket gör verket mycket praktiskt.

Skatt på skog vänder sig till alla som äger skog eller i övrigt driver enskild näringsverksamhet, rådgivare i skogliga och andra skattefrågor för småföretag, redovisningskonsulter och revisorer.

JAN ANTONSON är ansvarig för skattefrågor i konsult- och utbildningsföretaget Applekulla Gård AB.

KATARINA BARTELS är skattejurist med mångårig erfarenhet av rådgivning till skogsägare och andra enskilda näringsidkare.

URBAN RYDIN är jur.dr. och skatteansvarig vid Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139021063.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-88353B8265339E4D852581A80048FD", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-88353B8265339E4D852581A80048FD8C", "verkid"=>"D349CD62C9316AD785258123001E1AA44", "subject_areas"=>["Skatterätt"], "subjects"=>["Personbeskattning", "Skatterätt"], "subtitle"=>"Enskild näringsverksamhet", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1734", "id"=>"E01D7FE987467B14C125820A004D6ADE", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jan", "lastname"=>"Antonson"}, {"contact_id"=>"1509", "id"=>"BE819408E67317B3C1257F63004D63B1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Katarina", "lastname"=>"Bartels"}, {"contact_id"=>"1038", "id"=>"7A5E965D3D8DD01EC12578C40042EE71", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Urban", "lastname"=>"Rydin"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2019.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139021063", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-08-07", "publicerat_timestamp"=>1565136000, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}