Skatt på kapital
Norstedts Juridik

Skatt på kapital

59500

595 kr (exkl. moms)

Skatt på kapital i Skatte- & Ekonomiportalen

Denna bok har blivit den klassiska handboken för beskattning av aktier, optioner, terminer och alla andra delägarrätter, olika slag av fordringsrätter och andelar i handelsbolag, liksom för beskattning av bostadsrätter, villor och andra fastigheter.Skatt på kapital redovisar pedagogiskt och med belysande exempel skattereglerna för såväl löpande avkastning som kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattereglerna för anställdas förvärv av aktier och optioner av olika slag behandlas utförligt, liksom de olika systemen för uppskov vid andelsbyten och vid bostadsbyten. I den nya upplagan redovisas alla nya finansiella instrument såsom CFD-kontrakt och olika swapar samt gränsdragningen mellan ränta och kapitalvinst på olika instrument liksom alla nyheter på 3:12-beskattningens område.Nu finns Skatt på kapital också lätt tillgänglig i Skatte- & Ekonomiportalen!Du tecknar abonnemang på den som tillval till Skattepaketet eller Skatte- & Ekonomipaketet. Du som är förmånskund får dessutom rabatt. Ange "förmånskund" i kampanjkodsfältet vid beställning.