Skatt på finansiella instrument
Norstedts Juridik

Skatt på finansiella instrument

72900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

729 kr (exkl. moms)

Författare:
Sara Jacobsson , Ulf Tivéus
Skatt på finansiella instrument är en handledning för beskattning av alla slags finansiella instrument på marknaden för såväl privatpersoner som företag.
Med hjälp av exempel beskrivs pedagogiskt och utförligt:
– Skattereglerna i inkomstslaget kapital för olika värdepapper samt de särskilda skatteregler som gäller när finansiella instrument innehas på investeringssparkonton och i kapitalförsäkringar.
– De särskilda problem som gäller för anställda som förvärvar aktier och andra värdepapper i samband med sin tjänst. Även skatte- och avgiftskonsekvenserna för arbetsgivare som tillhandahåller sådana förmåner behandlas.
– De särskilda skatte- och redovisningsregler för finansiella instrument som gäller i bolagssektorn, liksom de speciella regler som gäller för vissa företags innehav av värdepapper och de regler som gäller vid handel med värdepapper.

Skatt på finansiella instrument vänder sig främst till jurister, revisorer, kapitalförvaltare, rådgivare och beslutsfattare på företag som hanterar skatte- och redovisningsfrågor avseende finansiella instrument. Boken är genom sitt enkla och klara språk även oumbärlig för ”vanliga” placerare och andra som investerar i finansiella instrument av olika slag.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 450
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913902170-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Sara Jacobsson , Ulf Tivéus
Skatt på finansiella instrument är en handledning för beskattning av alla slags finansiella instrument på marknaden för såväl privatpersoner som företag.
Med hjälp av exempel beskrivs pedagogiskt och utförligt:
– Skattereglerna i inkomstslaget kapital för olika värdepapper samt de särskilda skatteregler som gäller när finansiella instrument innehas på investeringssparkonton och i kapitalförsäkringar.
– De särskilda problem som gäller för anställda som förvärvar aktier och andra värdepapper i samband med sin tjänst. Även skatte- och avgiftskonsekvenserna för arbetsgivare som tillhandahåller sådana förmåner behandlas.
– De särskilda skatte- och redovisningsregler för finansiella instrument som gäller i bolagssektorn, liksom de speciella regler som gäller för vissa företags innehav av värdepapper och de regler som gäller vid handel med värdepapper.

Skatt på finansiella instrument vänder sig främst till jurister, revisorer, kapitalförvaltare, rådgivare och beslutsfattare på företag som hanterar skatte- och redovisningsfrågor avseende finansiella instrument. Boken är genom sitt enkla och klara språk även oumbärlig för ”vanliga” placerare och andra som investerar i finansiella instrument av olika slag.
Målgrupp
Finansiella, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2019-03-14
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913902170-4