Skatt på finansiella instrument
Norstedts Juridik

Skatt på finansiella instrument

78700

787 kr (exkl. moms)

Skatt på finansiella instrument är en handledning för beskattning av alla slags finansiella instrument på marknaden för såväl privatpersoner som företag. I boken beskrivs bl.a.: • Skattereglerna i inkomstslaget kapital för olika värdepapper samt de särskilda skatteregler som gäller när finansiella instrument innehas på investerings- sparkonton och i kapitalförsäkringar. • De särskilda problem som gäller för anställda som förvärvar aktier och andra värdepapper i samband med sin tjänst. • De särskilda skatte- och redovisningsregler för finansiella instrument som gäller i bolagssektorn.• De speciella regler som gäller för vissa företags innehav av värdepapper och de regler som gäller vid handel med värdepapper.Boken vänder sig till jurister, revisorer, kapitalförvaltare, rådgivare och beslutsfattare på företag som hanterar skatte- och redovisningsfrågor samt till intresserade privatplacerare.