.
Skatt på finansiella instrument
 • Skatterätt
 • Företagsbeskattning

Skatt på finansiella instrument

77400

774 kr (exkl. moms)

Skatt på finansiella instrument

Skatt på finansiella instrument

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 2
 • Omfång: 450
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139021704
 • Ämnen: Skatterätt
 • Taggar: Företagsbeskattning
 • Författare: Sara Jacobsson, Ulf Tivéus

Om boken

Skatt på finansiella instrument är en handledning för beskattning av alla slags finansiella instrument på marknaden för såväl privatpersoner som företag.Med hjälp av exempel beskrivs pedagogiskt och utförligt:– Skattereglerna i inkomstslaget kapital för olika värdepapper samt de särskilda skatteregler som gäller när finansiella instrument innehas på investeringssparkonton och i kapitalförsäkringar.– De särskilda problem som gäller för anställda som förvärvar aktier och andra värdepapper i samband med sin tjänst. Även skatte- och avgiftskonsekvenserna för arbetsgivare som tillhandahåller sådana förmåner behandlas.– De särskilda skatte- och redovisningsregler för finansiella instrument som gäller i bolagssektorn, liksom de speciella regler som gäller för vissa företags innehav av värdepapper och de regler som gäller vid handel med värdepapper.Skatt på finansiella instrument vänder sig främst till jurister, revisorer, kapitalförvaltare, rådgivare och beslutsfattare på företag som hanterar skatte- och redovisningsfrågor avseende finansiella instrument. Boken är genom sitt enkla och klara språk även oumbärlig för ”vanliga” placerare och andra som investerar i finansiella instrument av olika slag.