Skatt på engångsartiklar. SOU 2020:48
Finansdepartementet

Skatt på engångsartiklar. SOU 2020:48

Betänkande från Engångsartikelutredningen (Fi 2019:06)

56300

563 kr (exkl. moms)

En engångsartikel är en produkt som är avsedd för enstaka eller kortvarig användning. En ökad användning av engångsartiklar leder till ökad nedskräpning. Utredningen föreslår dock inte en skatt på alla engångsartiklar utan lämnar förslag avseende en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare. Skälen till detta är följande:

  • dessa produkter förbrukas i stora mängder
  • förbrukningen väntas öka
  • de står för stora avfallsflöden
  • endast en liten andel av dem materialåtervinns efter användning
  • muggar och livsmedelsbehållare hamnar högt upp i statistiken för nedskräpning i städer och parker samt vid stränder

Förslagen gäller att skatt tas ut på dessa produktkategorier om de helt eller delvis består av plast och är avsedda för engångsbruk. En utvärdering av skatten bör ske inom två år från införandet. Det som då bör utvärderas är hur effektiv skatten har varit för att styra mot en minskad förbrukning och om det finns anledning att ändra på något i skattens utformning.

Särskild utredare: Anders Bengtsson

Köp ditt eget exemplar och ta del av kompletta analyser och förslag!

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.