Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27
Finansdepartementet

Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27

Betänkande från Partikelhaltsutredningen

28000

280 kr (exkl. moms)

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga halterna av stora partiklar i Stockholm och i andra berörda tätorter, så att gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet kan nås. I uppdraget har särskilt ingått att utreda förutsättningarna för samt bedöma ändamålsenligheten av och lämpligheten i att införa en skatt på dubbdäcksanvändning i första hand i Stockholm, men även i andra berörda tätorter. Det har också legat i uppdraget att särskilt beakta om en utökning av lokala föreskrifter med förbud mot trafik med fordon med dubbdäck är ändamålsenlig.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 330
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:027
  • ISBN/Best.nr: 978-913824260-5
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Trafik & Transporter