Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27
Finansdepartementet

Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27

28000

280 kr (exkl. moms)

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga halterna av stora partiklar i Stockholm och i andra berörda tätorter, så att gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet kan nås. I uppdraget har särskilt ingått att utreda förutsättningarna för samt bedöma ändamålsenligheten av och lämpligheten i att införa en skatt på dubbdäcksanvändning i första hand i Stockholm, men även i andra berörda tätorter. Det har också legat i uppdraget att särskilt beakta om en utökning av lokala föreskrifter med förbud mot trafik med fordon med dubbdäck är ändamålsenlig.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: