Skatt på annonser och reklam, föreskrifter
Riksskatteverket

Skatt på annonser och reklam, föreskrifter

3160

32 kr (exkl. moms)

Upph. avsnitt 5, 6 och 7 i RSFS 1984:35. I kraft 1 januari 2003.

Se även Författningar om punktskatter 2002

Prenumerera på SKV Skatt