Skatt på annonser och reklam, allmänna råd
Riksskatteverket

Skatt på annonser och reklam, allmänna råd

2100

21 kr (exkl. moms)

Upph. avsnitt 1, 2, 3 och 4 i RSFS 1984:35. I kraft 1 januari 2003.

Se även Författningar om punktskatter 2002

Prenumerera på SKV Skatt