Skatt och skattebrott
Wolters Kluwer

Skatt och skattebrott

45200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

452 kr (exkl. moms)

Brotten enligt skattebrottslagen intar en särställning bland de ekonomiska brotten i Sverige och svarar för en mycket stor del av utredningsverksamheten hos ekopoliser och ekoåklagare. Sett till ekonomiska värden är det ingen tvekan om att detta slags brott kommer främst.

Straffbestämmelserna i skattebrottslagen är i stor utsträckning s.k. blankettstraffbud som i sig inte preciserar vilka förfaranden eller underlåtelser som kan leda till lagföring och straff. Boken innehåller därför också bestämmelser om uppgiftsskyldighet m.m. i den materiella skattelagstiftningen som ger straffbestämmelserna ett konkret innehåll.

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya bestämmelser om hanteringen av skattetillägg. Bestämmelserna syftar till att förhindra s.k. dubbelprövning, dvs. att skattetillägg och påföljd för brott beslutas genom skilda förfaranden för samma skattemässiga felaktighet eller försummelse. I denna bokens andra upplaga har därför frågor som rör skattetillägget fått en utförligare presentation än tidigare. Det gäller särskilt de spärregler som införts i skatteförfarandelagen och skattebrottslagen med syftet att förhindra dubbelprövning samt de nya lagbestämmelserna om åklagarnas och de allmänna domstolarnas befattning med skattetillägget.

Boken vänder sig till dem vilkas arbete kräver kunskaper om skattebrottslagen och bestämmelserna om skattetillägg såsom åklagare och poliser med ansvar för utredningen av ekobrott, domare, advokater, revisorer och redovisningskonsulter, skatterevisorer, skattebrottsutredare och andra inom Skatteverket samt ekonomijournalister.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 217
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913901850-6

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Brotten enligt skattebrottslagen intar en särställning bland de ekonomiska brotten i Sverige och svarar för en mycket stor del av utredningsverksamheten hos ekopoliser och ekoåklagare. Sett till ekonomiska värden är det ingen tvekan om att detta slags brott kommer främst.

Straffbestämmelserna i skattebrottslagen är i stor utsträckning s.k. blankettstraffbud som i sig inte preciserar vilka förfaranden eller underlåtelser som kan leda till lagföring och straff. Boken innehåller därför också bestämmelser om uppgiftsskyldighet m.m. i den materiella skattelagstiftningen som ger straffbestämmelserna ett konkret innehåll.

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya bestämmelser om hanteringen av skattetillägg. Bestämmelserna syftar till att förhindra s.k. dubbelprövning, dvs. att skattetillägg och påföljd för brott beslutas genom skilda förfaranden för samma skattemässiga felaktighet eller försummelse. I denna bokens andra upplaga har därför frågor som rör skattetillägget fått en utförligare presentation än tidigare. Det gäller särskilt de spärregler som införts i skatteförfarandelagen och skattebrottslagen med syftet att förhindra dubbelprövning samt de nya lagbestämmelserna om åklagarnas och de allmänna domstolarnas befattning med skattetillägget.

Boken vänder sig till dem vilkas arbete kräver kunskaper om skattebrottslagen och bestämmelserna om skattetillägg såsom åklagare och poliser med ansvar för utredningen av ekobrott, domare, advokater, revisorer och redovisningskonsulter, skatterevisorer, skattebrottsutredare och andra inom Skatteverket samt ekonomijournalister.
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Redovisning och revision
  • Publicerad: 2016-03-08
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913901850-6