.
Skatt och skattebrott
 • Ekonomi
 • Redovisning och revision
 • Skatterätt
 • Straffrätt
 • EKO-brott
 • Redovisning och Revision

Skatt och skattebrott

Rolf Holmquist
44400

444 kr (exkl. moms)

Skatt och skattebrott

Skatt och skattebrott

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 3
 • Omfång: 220
 • Utgiven: 2020
 • ISBN: 9789139023241
 • Ämnen: Ekonomi, Redovisning och revision, Skatterätt, Straffrätt
 • Taggar: EKO-brott, Redovisning och Revision,
 • Författare: Rolf Holmquist

Om boken

Den som i sina kontakter med Skatteverket lämnar ”oriktig uppgift” riskerar inte bara skattetillägg eller andra avgifter utan i de allvarligare fallen också straffpåföljd.

Vad avses då med oriktig uppgift? Svaret hittar man inte i den straffrättsliga lagstiftningen eller i bestämmelserna om uttag av skattetillägg m.m. För att få klarlagt vad som är rätt eller fel är det nödvändigt att gå till de materiella reglerna om våra skatter och avgifter.

Det har hävdats att det svenska skatte- och avgiftssystemet är sällsynt snårigt vid en jämförelse. Om det förhåller sig så finns det olika meningar om. Men regelverket uppfattas nog ändå av många som både omfattande och svårtillgängligt. Bland dem som i sina professionella roller har att tillämpa skatteförfattningarna i relation till påföljdssystemet kan man nog också uppleva svårigheter att orientera sig i det samlade regelkomplexet.

Boken behandlar de regelsystem som beskriver vilka skyldigheter att redovisa korrekt och i tid som ligger på de skattskyldiga och vilka konsekvenserna kan bli för den som inte följer bestämmelserna. Det gäller följaktligen anknytningen mellan inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen å ena sidan och skattebrottslagen å den andra sidan. Men boken är också redigerad som en författningskommentar av konventionellt slag.

För att ge författningsbestämmelserna en relevant inramning behandlas i boken också skatternas och avgifternas storlek, funktion och betydelse för samhällsekonomin. Även beräkningar av det s.k. skattefelet, dvs. skillnaden mellan den teoretiskt riktiga skatten och vad som faktiskt betalas in till stat och kommun, ges utrymme. Läsaren kan där få en uppfattning om hur mycket det allmänna går miste om på grund av slarv eller medvetet fusk från skattskyldigas sida.

Boken vänder sig till åklagare, poliser, skattebrottsutredare, domare, advokater, revisorer, redovisningskonsulter, ekonomijournalister och andra med behov att närmare känna till reglerna om skattebrott, skattetillägg m.m.