Skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år
Justitiedepartementet

Skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år

8000

80 kr (exkl. moms)

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över reglerna så att personer i åldern 18–20 år ska kunna dömas till samma straff som andra vuxna.

Organiserad brottslighet förekommer även bland yngre personer. I dag finns det livsstilskriminella, ofta gängmedlemmar, som är mellan 18–20 år och som gång på gång begår nya brott. Gärningsmän som är i åldern 18–20 år döms i dag till kortare straff och det ställs också högre krav för att de ska kunna dömas till fängelse. Regeringen anser att detta måste ses över då det inte är rimligt att till exempel yrkeskriminella i dag kan dömas till mildare straff trots att de är myndiga. Därför ger regeringen en utredare i uppdrag att se över hur reglerna bör utformas så att personer som är mellan 18–20 år kan dömas till samma straff som andra vuxna.
Tryckt upplaga: