Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Ds 2015:29
Arbetsmarknadsdepartementet

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Ds 2015:29

16000

160 kr

Innehåller förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd. Ändringarna innebär i huvudsak att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny regel. Den nya regeln innebär att en sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning i flera fall än i dag. En allmän visstidsanställning omvandlas således automatiskt till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år. Detta gäller inte bara om det sker inom en tidsram om fem kalenderår som i dag, utan även om det - oberoende av en sådan tidsram - sker under en period då tidsbegränsade anställningar enligt anställningsskyddslagen följt på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellanrum. I en sådan kedja av tidsbegränsade anställningar kan allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning ingå som länkar, men endast sammanlagd tid i allmän visstidsanställning har betydelse för om en anställning övergår till en tillsvidareanställning.
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: