Skärpt straff för vållande till annans död
  • Socialrätt
  • Sociala frågor
  • Straffrätt & Rättsväsen

Skärpt straff för vållande till annans död

17100

171 kr (exkl. moms)

Skärpt straff för vållande till annans död

Skärpt straff för vållande till annans död

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 105
  • Utgiven: 2007
  • Serie: Ds 2007:031
  • ISBN/Best.nr: 978-913822800-5
  • Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Förslag som innebär att minimistraffet för vållande till annans död, grovt brott, höjs från dagens nivå på fängelse sex månader till fängelse i ett år.

Den nya straffskalan för det grova brottet ska således löpa från fängelse ett år till fängelse sex år. Någon motsvarande straffskärpning för vållande till kroppsskada eller sjukdom föreslås inte. Vållande till annans död respektive vållande till kroppsskada eller sjukdom begås ofta i kombination med något annat brott, t.ex. rattfylleri eller misshandel. Det finns en allt mindre acceptans för att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Regeringen har på olika sätt givit uttryck för sin vilja att stärka skyddet för den enskildes person. I promemorian görs bedömningen att det därför finns skäl att anlägga en skärpt syn beträffande påtagliga och medvetna risktaganden i förhållande till andra människors liv.