Skälig misstanke
Norstedts Juridik

Skälig misstanke

En handbok

38200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

382 kr (exkl. moms)

Författare:
Simon Andersson
Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen eftersom de flesta tvångsmedel och de flesta av den misstänktes rättigheter är knutna till detta beviskrav. Då det varken framgår av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, är utrymmet för godtycke stort och det finns risk för att lika fall inte behandlas lika.


Vad krävs för att uppnå beviskravet skälig misstanke? Hur ska man tänka när man tar ställning till om skälig misstanke föreligger? Denna handbok klarlägger vad skälig misstanke egentligen innebär och ger svar på dessa frågor.


Skälig misstanke är en praktisk handbok för poliser, åklagare och domare som behöver ta ställning till om skälig misstanke föreligger eller ej, och den kan användas av försvarare som önskar kritisera bedömningar av detta beviskrav. Boken är även tänkt att fungera som kurslitteratur på jurist- och polisutbildningarna.


.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913901948-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Simon Andersson
Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen eftersom de flesta tvångsmedel och de flesta av den misstänktes rättigheter är knutna till detta beviskrav. Då det varken framgår av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, är utrymmet för godtycke stort och det finns risk för att lika fall inte behandlas lika.


Vad krävs för att uppnå beviskravet skälig misstanke? Hur ska man tänka när man tar ställning till om skälig misstanke föreligger? Denna handbok klarlägger vad skälig misstanke egentligen innebär och ger svar på dessa frågor.


Skälig misstanke är en praktisk handbok för poliser, åklagare och domare som behöver ta ställning till om skälig misstanke föreligger eller ej, och den kan användas av försvarare som önskar kritisera bedömningar av detta beviskrav. Boken är även tänkt att fungera som kurslitteratur på jurist- och polisutbildningarna.


.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Straffrätt
  • Publicerad: 2017-10-27
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901948-0