Wolters Kluwer

Skälig misstanke

83400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

834 kr

Författare:
Simon Andersson
Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav, liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, och någon publicerad domstolspraxis att tala om finns inte heller. Eftersom det är oklart vad beviskravet innebär, är utrymmet för godtycke stort. Eftersom det finns ett stort utrymme för godtycke finns risk att lika fall inte behandlas lika. Det finns ett behov av att klarlägga vad skälig misstanke egentligen innebär. Vad krävs för att uppnå det? Hur ska man tänka när man tar ställning till om skälig misstanke föreligger? Detta är frågor som denna avhandling besvarar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 542
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913901917-6

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Simon Andersson
Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav, liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, och någon publicerad domstolspraxis att tala om finns inte heller. Eftersom det är oklart vad beviskravet innebär, är utrymmet för godtycke stort. Eftersom det finns ett stort utrymme för godtycke finns risk att lika fall inte behandlas lika. Det finns ett behov av att klarlägga vad skälig misstanke egentligen innebär. Vad krävs för att uppnå det? Hur ska man tänka när man tar ställning till om skälig misstanke föreligger? Detta är frågor som denna avhandling besvarar.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Straffrätt
  • Publicerad: 2016-10-31
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901917-6