Skadeståndsrätt
Norstedts Juridik

Skadeståndsrätt

63600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

636 kr (exkl. moms)

Författare:
Marcus Radetzki , Jan Hellner
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens
område som tidigare utkommit i nio upplagor, den senaste
2014. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar
och nytillkommen rättspraxis.

Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för
specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.

Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister. Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor Marcus Radetzki, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet (marcus.radetzki@juridicum.su.se).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 510
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913920834-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Marcus Radetzki , Jan Hellner
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens
område som tidigare utkommit i nio upplagor, den senaste
2014. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar
och nytillkommen rättspraxis.

Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Verket behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för
specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.

Verket är avsett att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister. Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor Marcus Radetzki, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet (marcus.radetzki@juridicum.su.se).
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Ersättningsrätt
  • Publicerad: 2018-06-07
  • Version: 10
  • ISBN: 978-913920834-1