.
Skadeståndsrätt och skadeståndsbedömning
 • Ersättningsrätt
 • Försäkringsrätt

Skadeståndsrätt och skadeståndsbedömning

Marcus Radetzki
31600

316 kr (exkl. moms)

Skadeståndsrätt och skadeståndsbedömning

Skadeståndsrätt och skadeståndsbedömning

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 2
 • Omfång: 224
 • Utgiven: 2023
 • ISBN: 9789139028154
 • Ämnen: Ersättningsrätt
 • Taggar: Försäkringsrätt
 • Författare: Marcus Radetzki

Om boken

I denna bok ges en praktiskt orienterad översikt över skadeståndsrätten. Boken är uppbyggd kring en modell för praktisk skadeståndsbedömning, inom vars ram skadeståndsrättens klassiska frågeställningar beträffande skadebegrepp, kausalitet, adekvans, vårdslöshet,
principalansvar, rent strikt ansvar, skadeståndsberäkning, jämkning och mycket annat analyseras och diskuteras. Bokens övergripande syfte är att ge läsaren de olika verktyg som krävs för att analysera grundläggande skadeståndsfrågor av konkret natur på ett systematiskt
och rättssäkert sätt.

Boken är i första hand avsedd för läsare utan förkunskaper beträffande det skadeståndsrättsliga regelverket. Bokens tydliga inriktning mot den praktiska hanteringen av vanligt förekommande skadeståndsfrågor medför emellertid att den med fördel kan nyttjas också vid fördjupade studier i skadeståndsrätt. Boken torde även vara användbar för praktiskt verksamma jurister och andra befattningshavare med uppgift att ta ställning till frågor beträffande skadeståndsansvar och skadeståndsbelopp i konkreta fall.