Skadeståndsrätt
Norstedts Juridik

Skadeståndsrätt

63600

636 kr (exkl. moms)

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättensområde som tidigare utkommit i nio upplagor, den senaste2014. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringaroch nytillkommen rättspraxis.
Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål förspecialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.
Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister. Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor Marcus Radetzki, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet (marcus.radetzki@juridicum.su.se).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 10
  • Omfång: 510
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 9789139208341
  • Ämnen: Staffrätt & Rättsväsen