.
Skadeståndsrätt
  • Ersättningsrätt

Skadeståndsrätt

Jan Hellner, Marcus Radetzki
66000

660 kr (exkl. moms)

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i elva upplagor, den senaste 2021. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis.

Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.

Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.