.
Skadeståndsrätt
  • Ersättningsrätt

Skadeståndsrätt

Jan Hellner, Marcus Radetzki
Planerad utgivning under augusti 2023.
66000

660 kr (exkl. moms)

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Detta är den tolfte upplagan av standardverket på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning. Särskilda kapitel behandlar de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.Boken är avsedd att användas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.