Skadeståndslagen
Norstedts Juridik

Skadeståndslagen

En kommentar

128600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,286 kr (exkl. moms)

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen – och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat den nya bestämmelsen i 5 kap. 8 §.

Material som blivit tillgängligt efter 1 januari 2018 har bara undantagsvis kunnat beaktas.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Den sjätte upplagan, som utkom 2018, utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning, bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen – och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat den nya bestämmelsen i 5 kap. 8 §.

Kommentaren i den nya digitala upplagan är uppdaterad och har tagit hänsyn till lagstiftning och rättspraxis fram till 1 mars 2019.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: