Skadeståndslagen
Norstedts Juridik

Skadeståndslagen

128600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,286 kr

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen – och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat den nya bestämmelsen i 5 kap. 8 §.Material som blivit tillgängligt efter 1 januari 2018 har bara undantagsvis kunnat beaktas.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen – och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat den nya bestämmelsen i 5 kap. 8 §, avseende ideellt skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen.Material som blivit tillgängligt efter 1 januari 2018 har bara undantagsvis kunnat beaktas.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: