.
Skadeståndslagen
  • Ersättningsrätt
  • Försäkringsrätt

Skadeståndslagen

Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

En kommentar

Planerad utgivning under juni 2023.
137100

1.371 kr (exkl. moms)

Skadeståndslagen

Skadeståndslagen

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur. Sedan förra upplagan har ny lagstiftning tillkommit, dels om skadeståndsansvar för överträdelse av rättighetsreglerna i 2 kap. regeringsformen, dels om ersättning till brottsoffer m.m. Denna nya lagstiftning kommenteras utförligt.