.
Skadeståndslagen
  • Ersättningsrätt
  • Försäkringsrätt

Skadeståndslagen

Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

En kommentar

137100

1.371 kr (exkl. moms)

Skadeståndslagen

Skadeståndslagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur. Sedan förra upplagan har ny lagstiftning tillkommit, dels om skadeståndsansvar för överträdelse av rättighetsreglerna i 2 kap. regeringsformen, dels om ersättning till brottsoffer m.m. Denna nya lagstiftning kommenteras utförligt.