Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen. Prop. 2017/18:268
Justitiedepartementet

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen. Prop. 2017/18:268

23000

230 kr (exkl. moms)

Förslag att Sverige ska tillträda 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention). Till följd av det föreslås också en ny lag och ändringar i gällande lagar samt att Transportstyrelsen ska ta över vissa uppgifter som Sjöfartsverket har hand om i dag.
Produktdetaljer: