Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter
Justitiedepartementet

Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter

9300

93 kr (exkl. moms)

En parlamentariskt sammansatt kommitté får i uppdrag att utreda frågan om skadestånd från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen (RF).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 8
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:092
  • ISBN/Best.nr: 68718-092
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen