Skadestånd i skola och privatliv
Norstedts Juridik

Skadestånd i skola och privatliv

46100

461 kr (exkl. moms)

Författare:
Erland Strömbäck
Skador inträffar dagligen och stundligen i vår tillvaro. Med skadorna uppkommer en rad frågor:
 • Finns det någon som är ansvarig för det inträffade?
 • Vem ska ersätta skadan – den ansvarige eller kanske en försäkring? Ofta är svaren på dessa frågor ganska enkla och inte så oroande. Men ibland kan det bli mera invecklat.

  I boken Skadestånd i skola och privatliv, andra upplagan, behandlas skador som inträffar i skolan och privatlivet, såväl personskador som sakskador.
 • Vad säger skadeståndslagen och andra lagar om ersättningsansvaret på dessa områden, exempelvis trafikskadelagen?
 • Vem är ansvarig i en viss situation?
  Eftersom olika former av försäkring oftast ersätter skadorna ägnas i boken särskild uppmärksamhet åt försäkringsförhållandena.

  I denna andra upplaga har texten bearbetats och aktualiserats med beskrivning av ny lagstiftning, bl.a. de nya reglerna om vårdnadshavares skadeståndsansvar vid brott som deras barn begår, liksom med ny domstolspraxis sedan första upplagan. Boken har också kompletterats med en rad nya exempel på skadesituationer i skola och privatliv. Med ett stort antal exempel belyses gällande lag och praxis. Många av exemplen grundar sig på verkligheten, framför allt i form av praxis från Högsta domstolen och hovrätterna.
  En särskild exempelsamling i boken utgör frågor som under de senaste åren inkommit till Collegio, Norstedts Juridiks informationstjänst för skolan (f.d. Skolledarsvar).

  Erland Strömbäck är försäkringsjurist och har i justitiedepartementet deltagit i utarbetandet av skadeståndslagen, trafikskadelagen m.fl. lagar. Han har därefter bl.a. varit chefsjurist i branschorgan och försäkringsbolag. Tillsammans med Bertil Bengtsson har han skrivit Skadeståndslagen. En kommentar (4 uppl. 2011), samt medarbetat i kommentarer kring konsumentförsäkringslagen och trafikskadelagen.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 167
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 9789139113188
  • Ämnen: Utbildning & Forskning