Skadestånd för miljöskada
Norstedts Juridik

Skadestånd för miljöskada

40200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

402 kr (exkl. moms)

Författare:
Bertil Bengtsson
Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Den är i första hand avsedd för praktiker. Författaren har bara sporadiskt berört annan nordisk rätt och knappast alls utomnordisk rätt.
I vissa delar bygger arbetet på författarens behandling av 32 kap. miljöbalken i Bengtsson-Bjällås-Rubenson-Strömberg, Miljöbalken. En kommentar, men vad som sägs där har utvecklats betydligt utförligare, och åtskilliga andra frågor än i kommentaren diskuteras.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 129
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913911220-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Bertil Bengtsson
Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Den är i första hand avsedd för praktiker. Författaren har bara sporadiskt berört annan nordisk rätt och knappast alls utomnordisk rätt.
I vissa delar bygger arbetet på författarens behandling av 32 kap. miljöbalken i Bengtsson-Bjällås-Rubenson-Strömberg, Miljöbalken. En kommentar, men vad som sägs där har utvecklats betydligt utförligare, och åtskilliga andra frågor än i kommentaren diskuteras.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Ersättningsrätt
  • Publicerad: 2011-11-17
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911220-4