.
Skadestånd för miljöskada
 • Ersättningsrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Försäkringsrätt
 • Miljörätt

Skadestånd för miljöskada

0
Skadestånd för miljöskada
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2011
 • Ämnen: Ersättningsrätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Försäkringsrätt, Miljörätt
 • Författare: Bertil Bengtsson

Om boken

Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Den är i första hand avsedd för praktiker. Författaren har bara sporadiskt berört annan nordisk rätt och knappast alls utomnordisk rätt. I vissa delar bygger arbetet på författarens behandling av 32 kap. miljöbalken i Bengtsson-Bjällås-Rubenson-Strömberg, Miljöbalken. En kommentar, men vad som sägs där har utvecklats betydligt utförligare, och åtskilliga andra frågor än i kommentaren diskuteras.