.
Sjukpenning i avvaktan på slutgiltigt beslut. Ds 2017:4
 • Hälsa och sjukvård
 • Socialrätt

Sjukpenning i avvaktan på slutgiltigt beslut. Ds 2017:4

9500

95 kr (exkl. moms)

Sjukpenning i avvaktan på slutgiltigt beslut. Ds 2017:4

Sjukpenning i avvaktan på slutgiltigt beslut. Ds 2017:4

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 40
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824575-0
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken:
 • Ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det inom en bestämd tid. Detta ska dock inte gälla om det är uppenbart att han eller hon inte kan komma in med uppgifter som kan påverka avgörandet.
 • Försäkringskassan ska få besluta att lämna sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall för tid till dess att ett ärende har slutligt avgjorts. En förutsättning för beslutet ska vara att den fösäkrade begär sjukpenning i anslutning till en sjukperiod som pågått i minst 15 dagar, sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall har betalats tidigare under sjukperioden och att det saknas skäl som talar emot ett sådant lämnande.
 • SGI-skydd ska gälla under tid då den försäkrade väntar på ett slutligt beslut i ärende om sjukpenning, ersättning för arbetsresor, rehabiliteringsersättning eller motsvarande arbetsskadeersättning.

Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!

Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!