Sjukhusens läkemedelsförsörjning, föreskrifter. LVFS 2012:8
Läkemedelsverket

Sjukhusens läkemedelsförsörjning, föreskrifter. LVFS 2012:8

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver och ersätter LVFS 2008:9
Tryckt upplaga: