Sjukdomar utan gränser
Socialdepartementet

Sjukdomar utan gränser

18200

182 kr

EHEC, campylobacter och salmonella från djuren - ett allt allvarligare hot!Det saknas en samlad redovisning av myndigheternas gemensamma zoonosbekämpning och det finns inte heller något myndighetsgemensamt informationssystem. Föreslår därför åtgärder för att effektivisera övervakningen och hanteringen av zoonoser - sjukdomar som sprids naturligt mellan djur och människor. Efterlyser bl.a. en utredning om behovet av en lag om gemensamt informationssystem för bekämpning av zoonoser och en gemensam strategi som kan samla flera olika aktörer på området.
Produktdetaljer: